Bli medlem

Om Porsche 356 klubben

Fyll ut feltene nedenfor og få ditt medlemsskap i Porsche 356 klubb Norge.

 

Vi sender deg en velkomstpakke som også inkluderer en giro. Når denne er registrert betalt,
er du medlem av klubben. Har du tilgang til Telegiro kan du sende oss kr. 500,- på
konto 1638.03.97475 - Gjensidige Nor.

 

Medlemskap: Enhver med interesse for klassiske Porscher kan bli medlem av klubben (man må ikke eie egen bil). Medlemskap oppnås når medlemsavgiften er innbetalt og styret deretter godtar vedkommende som medlem. Medlemskap opphører ved manglende innbetaling av kontingent innen den frist styret setter eller når styret enstemmig beslutter at medlemskapet av annen grunn skal opphøre.

 

 

 

Ja, jeg vil bli medlem

Kreves

Kreves

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves