Nordisk 356 treff på idylliske Hvaler

Bilder: Tor I. A. Fagerhøi

Tekst: Tor I. A. Fagerhøi

Tekst om treffet